Bo – og opholdssteder

Organisationen Skovly består af flere opholdssteder og et botilbud opdelt efter alder, niveau og specifikke behov.
Afdelingerne er beliggende flere matrikler i og omkring Mørkøv og Jyderup.

Opholdsstedet Skovly

Opholdsstedet Skovly er et socialpædagogisk opholdssted beliggende i Mørkøv i Holbæk kommune på Vestsjælland. Vi er en selvejende institution godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage børn og unge i alderen fra 7 – 15 år ved indskrivningstidspunktet. Børne- og ungegruppen er kendetegnet ved at have betydelige sociale-, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Bryggervænget

Bryggervænget er et socialpædagogisk botilbud beliggende i Jyderup centrum i Holbæk kommune. Vi er godkendt af Social tilsyn Hovedstaden til at modtage unge og voksne i alderen 16-30 år ved indskrivningstidspunktet med betydelige sociale-, følelses – og adfærdsmæssige vanskeligheder. 
Vi har erfaring med ADHD og autisme og med tillæg af tilknytningsmæssige udfordringer som ængstelighed og angst.

Degnebo

Opholdsstedet Degnebo er et mindre opholdssted beliggende ml Mørkøv og Jyderup. Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage børn og unge i alderen 7-12 år på indskrivningstidspunktet. Børne- og ungegruppen er kendetegnet ved at have betydelige sociale, kognitive, samt følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Afdelinger

Spiren

På afdeling Spiren er der plads til 8 børn og unge i alderen 7-ca.14 år. Her arbejdes der i et tæt struktureret pædagogisk miljø, hvor hverdagen er bygget op af genkendelighed og forudsigelighed. Der er udgangspunkt i en mentaliserende tilgang og der arbejdes ud fra low arrousal principper.
Afdelingen arbejder med en sanse motorisk tilgang til de børn der profiterer af det.

Birkely

På afdeling Birkely er der plads til 8 unge i alderen ca.14-18 år. Her arbejdes der  aftalepædagogisk, hvor de unge er med til at planlægge hverdagen. Når man bor på Birkely arbejdes der med udvikling af selvstændige færdigheder. Der er fokus på at man opbygger tryghed og erfaring i eksempelvis at transportere sig selv, lære at forstå og håndtere sin økonomi med relevant støtte og deltagelse i eksterne tilbud.

Pilely

På afdeling Pilely er der plads til 8 børn og unge i alderen 12-16 år.  Her arbejdes der med mindre grad af struktur og øget grad af selvstændighed. Der er en ramme i form af plantavle på de praktiske pligter og hverdagstilbud som er en del af dagligdagen på Pilely. Man støttes i deltagelse i eksterne fritidstilbud/fritidsjob og begyndende hjælp til økonomi.