Praktisk information (Degnebo)

Praktisk information

Muligheder

Vores børn modtager lomme og tøjpenge fra Degnebo. Lommepenge aftales med tilbuddet om hvordan det udbetales. Tøjpenge udbetales på kort en gang månedligt

Vores fokus

Vi har fokus på, at vores børn og unge får mulighed for at deltage i det omkringliggende samfund i den udstrækning, det er muligt. Det kan eksempelvis være med deltagelse i fritidsmuligheder.

Struktur og aktiviteter

Degnebos hverdag har en fast struktur, tilpasset den enkeltes borgers individuelle behov og interesser. Vi vægter samarbejdet med forældre højt og inviterer til et inkluderende og respektfuldt samarbejde med deltagelse i statusmøder, besøg og fælles arrangementer

Kontakt os

Heidi Moesgaard

Afdelingsleder

heidi@organisationen-skovly.dk
+45 24 52 74 81

Mie

Mie Birch Mortensen

Visitator
mie@organisationen-skovly.dk
+45 20 53 17 80