Praktisk information

Praktisk information

Degnebos hverdag har en fast struktur, tilpasset den enkeltes borgers individuelle behov og interesser. Vi vægter samarbejdet med forældre højt og inviterer til et inkluderende og respektfuldt samarbejde med deltagelse i statusmøder, besøg og fælles arrangementer.

Vores børn modtager lomme og tøjpenge fra Degnebo. Lommepenge aftales med tilbuddet om hvordan det udbetales. Tøjpenge udbetales på kort en gang månedligt.

Vi har fokus på, at vores børn og unge får mulighed for at deltage i det omkringliggende samfund i den udstrækning, det er muligt. Det kan eksempelvis være med deltagelse i fritidsmuligheder.

Afdelingsleder

Skoleleder

Visitator