Undervisning (friheden)

Undervisning (friheden)

Vores to skoletilbud

Eleverne er tilknyttet et af vores to skoletilbud enten på afdeling Friheden eller afdeling Ibs Mølle, alt efter deres faglige niveau og alder.
Vi tilbyder et stort udvalg af webportaler, understøttende programmer og alle elever har bærbar computer/IPad.
• Fysik afholdes i lokaler, som vi låner.
• Idræt afholdes udendørs, eller i Knabstrup hallen.
• Svømning foregår i den lokale svømmehal.
• Vi har busser, så vi kan flytte undervisningen væk fra matriklen.

Der arbejdes på skolen med individuelle kompetencemål, så der skræddersyes en motiverende læringsplatform, hvorfra eleven kan videreudvikle sine faglige kompetencer i et tempo og på det niveau, der er passende. Desuden arbejdes der altid på at bibringe den enkelte elev succeser, så de oplever og opnår følelsen af positiv identitet, selverkendelse og selvopfattelse.

Samarbejde

Vi samarbejder med den stedlige PPR, hvilket involverer samarbejde med læsestavekonsulenter og specialvejledning. Vi tilbyder undervisning i fuld række på begge skoleafdelinger og der er mulighed for at tage afgangsprøver på lige vilkår som i folkeskolen

Vi samarbejder med UU vejledning omkring praktik forløb, brobygning og varierende ungdomsuddannelsesmuligheder.

Afgangsprøver

Vores elever tilbydes fuld fagrække på begge vores skoleafdelinger og der er mulighed for at tage både skriftlige opgaver mundtlige termins og afgangsprøver på lige vilkår med landets folkeskoler.

Skoleleder

Visitator