Pilely (afdeling)

Pilely (afdeling)

På afdeling Pilely er der plads til 8 børn og unge i alderen 12-18 år.  Gruppen består af både drenge og piger. Målgruppen er kendetegnet ved at have udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme samt komobide forstyrrelse som angst. Vores målgruppe har ofte udfordringer indenfor det sociale, følelsesmæssige og kognitive område.  Her arbejdes der i et tæt struktureret og understøttende pædagogisk miljø.
Der er udgangspunkt i en helhedsorienteret og mentaliserings baseret  tilgang. ADL træning er en integreret del af afdelingen tilpasset den enkeltes niveau.

Når man bor på Pilely arbejdes der med udvikling af øget selvstændighed. Det betyder, at der arbejdes med at den unge tager mere ansvar blandt andet i forhold til tranport til samvær,fritidsaktiviteter og indkøb. Derudover trænes der i håndtering af økonomi, støtte til at deltage i eksterne aktiviteter samt søge fritidsjob for at udbygge de eksterne relationer.

Her fortæller Mads om afdeling Pilely

Pilely & Birkely

Visitator