Afdeling Spiren

På afdeling Spiren er der plads til 7 børn og unge i alderen 7- ca. 14 år. Gruppen består af både drenge og piger. Generelt er børnene karakteriseret ved at de have udviklingsforstyrrelser og med tilknyttede komobide forstyrrelser (angst, autisme, ADHD), kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer, omsorgssvigt, mental retardering.

Vi arbejder med at skabe et hverdagsliv med behandlingsmæssigt fokus på at skabe rammer hvori barnet/den unge kan træne og styrke sociale kompetencer, selvstændighed samt sociale relationer til såvel familie, netværk, jævnaldrende og andre.

Lovgrundlag Godkendelsesgrundlag: Opholdssted, jf. LSS § 66, stk. 1, nr. 6

      Bevillingsgrundlag: Anbringelse udenfor hjemmet, jf. LSS § 52, stk. 3, nr. 7
      Tilsyn: Lov om Socialtilsyn § 4 – tilsyn varetages af Socialtilsyn Hovedstaden

Her fortæller Malene om afdeling Spiren

Kontakt os

Malene

Malene Aagesen

Afdelingsleder
malene@opholdsstedet-skovly.dk
+45 51 49 84 37
Mie

Mie Birch Mortensen

Visitator
mie@organisationen-skovly.dk
+45 20 53 71 80