Undervisning (ibs)

Undervisning (ibs)

Vores to Skoletilbud

Eleverne er tilknyttet et af vores to skoletilbud enten på afdeling Friheden eller afdeling Ibs Mølle, alt efter deres faglige niveau og alder.
Vi tilbyder et stort udvalg af webportaler, understøttende programmer og alle elever har bærbar computer/IPad.
• Fysik afholdes i lokaler, som vi låner.
• Idræt afholdes udendørs, eller i Knabstrup hallen.
• Svømning foregår i den lokale svømmehal.
• Vi har busser, så vi kan flytte undervisningen væk fra matriklen.

Der arbejdes på skolen med individuelle kompetence mål, så der skræddersyes en motiverende læringsplatform, hvorfra eleven kan videreudvikle sine faglige kompetencer i et tempo og på det niveau, der er passende. Desuden arbejdes der altid på at bibringe den enkelte elev succeser, så de oplever og opnår følelsen af positiv identitet, selverkendelse og selvopfattelse.

Samarbejde

Vi samarbejder med den stedlige PPR, hvilket involverer samarbejde med læsestavekonsulenter og specialvejledning. Vi tilbyder undervisning i fuld række på begge skoleafdelinger og der er mulighed for at tage afgangsprøver på lige vilkår som i folkeskolen.

Vi samarbejder med UU vejledning omkring praktikforløb, brobygning og varierende ungdomsuddannelsesmuligheder

Afgangsprøver

Der tilbydes undervisning i fuld fagrække på begge skole afdelinger og der er mulighed for at tage skriftlige og mundtlige terminsprøver og gå til afgangsprøver på lige fod med folkeskolen.

Skoleleder

Visitator