Pædagogik

Pædagogisk afsæt

På Skovly har vi en mentaliseringbaseret tilgang som vores pædagogiske afsæt. Vi er optaget af at møde det enkelte individ med en helheds- og ressourcefokuseret forståelse, som tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og kompetencer frem for begrænsninger og mangler.  

Vi tilbyder en genkendelig og forudsigelig ramme præget af åbenhed, nysgerrighed og tålmodighed. Vi møder det enkelte individ med en rogivende og afstemt tilgang. 

Vi er optaget af at tilpasse den pædagogiske indsats til den enkeltes behov og udviklingsmuligheder. Vi har et fokus på læring og udvikling i sociale sammenhænge, hvor vi arbejder med evnen til at udtrykke egne tanker, følelser og grænser. Samtidig arbejder vi med udviklingen af praktiske færdigheder og almen daglig livsførelse (ADL).

Med afsæt i en helheds orienteret forståelse af individet har vi fokus på inklusion af netværk; herunder, fastholdelse og udvikling af eksterne kontakter som eksempelvis fritidsaktiviteter, fritidsjob og venskaber.      

Kontakt os

Mie

Mie Birch Mortensen

Visitator
mie@organisationen-skovly.dk
+45 20 53 71 80