Degnebo

Degnebo

Opholdsstedet Degnebo er et mindre opholdssted beliggende ml Mørkøv og Jyderup.

Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage børn og unge i alderen 7-12 år på indskrivningstidspunktet. Børne- og ungegruppen er kendetegnet ved at have betydelige sociale, kognitive, samt følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Lovgrundlag Godkendelsesgrundlag: Opholdssted, jf. LSS § 46-47, stk. 1, nr. 6

   Bevillingsgrundlag: Anbringelse udenfor hjemmet, jf. LSS § 52, stk. 3, nr. 7
      Tilsyn: Lov om Socialtilsyn § 4 – tilsyn varetages af Socialtilsyn Hovedstaden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Afdelingsleder

Visitator