Praktisk information (Bryggervænget)

Praktisk information (Bryggervænget)

Muligheder

På Bryggervænget arbejder vi på at borgerne skal være en integreret del af det omkringliggende samfund i den udstrækning, det er muligt.
Det kan have afsæt i fritidsmuligheder, job og/eller venskaber.

Vores fokus

Vi har fokus på, at styrke borgernes personlige og sociale kompetencer for, at de kan opnå en bedre livskvalitet.

Struktur og aktiviteter

Bryggervængets hverdag har en fast struktur, tilpasset den enkeltes borgers individuelle behov, interesser og formåen.

Der er mulighed for fælles aktiviteter i form af fællesspisning, hygge med spil eller tv og madlavning. Borgeren kan vælge til eller fra på Bryggervængets tilbud.

ADL Træning

På Bryggervænget indeholder borgernes hverdag desuden ADL træning. Træningen kan omfatte hjælp og vejledning til indkøb, madlavning, økonomi, rengøring og tøjvask. Det kan også være støtte til kontakt med diverse myndigheder.

Afdelingsleder

Visitator