Opholdsstedet Skovly

Opholdsstedet Skovly

Opholdsstedet Skovly er et socialpædagogisk opholdssted beliggende i Mørkøv i Holbæk kommune på Vestsjælland.
Vi er en selvejende institution godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage børn og unge i alderen fra 7 – 15 år ved indskrivningstidspunktet.
Børne- og ungegruppen er kendetegnet ved at have betydelige sociale, kognitive, samt følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder.

På Opholdsstedet Skovly har vi tre afdelinger: Spiren, Pilely og Birkely

Visitator