Birkely (afdeling)

Birkely (afdeling)

På afdeling Birkely er der plads til 8 unge i alderen ca.14-18 år.

Målgruppen er kendetegnet ved at have udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme samt komobide forstyrrelse som angst.
Vores målgruppe har ofte udfordringer indenfor det sociale, følelsesmæssige og kognitive område.  På Birkely arbejdes der i et understøttende pædagogisk miljø med udgangspunkt i en helhedsorienteret og mentaliserings baseret  tilgang. ADL træning er en integreret del af afdelingen tilpasset den enkeltes niveau. Der arbejdes mod at man er selvstændig transporterende til samvær, fritidsaktiviteter, indkøb og besøg.

På Birkely arbejdes der målfokuseret med at udvikle den enkeltes potentiale for mestre eget liv. Både de praktiske og sociale  færdigheder.

 

Her fortæller Mads om afdeling Birkely

Pilely & Birkely

Visitator