Bryggervænget

Bryggervænget

Bryggervænget er et botilbud beliggende i Jyderup centrum.

Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at modtage unge og voksne (§ 66, stk 1 nr 6, § 76 og midlertidig ophold § 107) i alderen 16 – 30 år på indskrivnings tidspunktet. 

Vores målgruppe består af unge med betydelige sociale-, følelses – og adfærdsmæssige vanskligheder. 
Vi modtager ligeledes unge med ADHD / autisme og med tillæg af tilknytningsmæssige udfordringer som ængstelighed og angst

Her kan du høre Rikke fortælle om Bryggervænget

I video her kan du høre Rikke snakke med en borger, om hvordan det er at bo på Bryggervænget. 

Afdelingsleder

Visitator