Bestyrelse

Bestyrelse Skovly

Medlemmer

Formand
Jens Overgaard – HR, underviser, konsulent

Best.medl.
Michael S Ulriksen – skoleleder

Best.medl.
Kurt Ove Helt – Tidl. fam. pl. konsulent

Best.medl.
Jesper T Petersen – ejer

Bestyrelse Bryggervænget

Medlemmer

Formand
Jens Overgard – HR, underviser, konsulent

Best.medl.
Kurt Ove Helt – Tidl. fam.pleje konsulent

Best.medl.
Jesper T Petersen – ejer

Best.medl og med.rep.
Stefan Hansen