Degnebo

Opholdsstedet Degnebo er et socialpædagogisk tilbud for børn og unge ialderen 7-12 år. Målgruppen er karakteriseret ved at have udviklingsforstyrrelser med tilknyttede komobide forstyrrelser (angst, autisme, ADHD), kognitive, sociale og følelsesmæssige udfordringer, omsorgssvigt, mental retardering.
Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Vores pædagogiske afsæt er relations og ressourcefokuseret med afsæt i en mentaliseringsbaseret tilgang.

Lovgrundlag Godkendelsesgrundlag: Opholdssted, jf. LSS § 66, stk. 1, nr. 6


Bevillingsgrundlag: Anbringelse udenfor hjemmet, jf. LSS § 52, stk. 3, nr. 7


Tilsyn:Lov om Socialtilsyn § 4 – tilsyn varetages af Socialtilsyn Hovedstaden

Degnebo visiterer ikke børn og unge med:
Aktivt stofmisbrug
Voldelig adfærd
Kriminel baggrund

Kontakt os

Mie

Mie Birch Mortensen

Visitator
mie@opholdsstedet-skovly.dk
+45 20 53 17 80