Visitation

Vistiator

Mie

Mie Birch Mortensen

mie@opholdsstedet-skovly.dk 
+45 20 53 17 80
Friheden 12

Sådan foregår en visitation

I organisationen Skovly har vi en visitator ansat som varetager henvendelser på anbringelser fra vores kommunale samarbejdspartnere. 
Det er vigtigt for os, at vi sammen med kommunen undersøger om vores tilbud er det rigtige match.

 De aktuelle sagsdokumenter gennemlæses og vi fremsender en visitationsafklaring hvor indsats og behov beskrives. Såfremt der er enighed om det fremsendte, inviteres der til visitation hvor indsatserne og de konkrete behov drøftes igennem.
Herefter inviteres forældre til rundvisning og snak om vores tilbud. Afslutningsvis skal det enkelte borger på besøg for at se vores sted og stille de spørgsmål som der opstår inden en indflytning.