Pædagogik og faglig metode (Bryggervænget)

Pædagogik og faglig metode (Bryggervænget)

Bryggervænget er godkendt til at modtage unge og voksne(§66, stk. 1 nr.6 § 76 samt § 107) i alderen 16-30 år på indskrivningstidspunktet. 
Målgruppen er kendetegnet ved at være unge og vokse af begge  køn ml 16-30 år på indskrivningstidspunktet med sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udfordringer samt psykiske lidelser ADHD, autisme og angst.

Vores fokus

På Bryggervænget arbejder vi ud fra en anerkendende relations pædagogisk tilgang. Vi har fokus på at understøtte den enkeltes personlige udvikling. ADL er en stor del af den pædagogiske hverdag, hvor den unge/voksne vejledes og støttes i varierende praktiske opgaver. Den pædagogiske indsats har afsæt i en mentaliseringsbaseret tilgang hvor motiverende og jeg støttende samtaler er en del af tilgangen.

På Bryggervænget er det et vigtigt fokus at den enkelte er tilknyttet et uddannelses eller beskæftigelsestilbud.

 

Afdelingsleder

Visitator