Skovly skolen

Kerneværdierne i Organisationen Skovly er nærvær, tid, nysgerrighed, omsorg og udvikling. 
Ud fra dette har vi skabt en tryg og tillidsfuld ramme, der indbyder til trivsel og udvikling for den enkelte med en inkluderende og helhedsorienteret tilgang og derigennem sikre en særlig tilrettelagt og målrettet behandlingsmæssig indsats

Skovly Skolen er kendetegnet ved at skabe en tryg og tillidsfuld ramme, som indbyder til trivsel og udvikling i et struktureret i et socialpædagogisk miljø, hvor hverdagen er bygget op af genkendelighed, tydelighed og forudsigelighed.

Vi modtager både interne og eksterne elever til vores skoletilbud og tilbyder skolebusordning til de eksterne elever der måtte have brug for dette.

Målgruppe

Behandlingskrævende børn med begrænsede og eller reducerede intellektuelle ressourcer.

Børn med diagnosticerede problematikker som ADHD, Autisme, GUA, angst og Tourette syndrom.

Børn med sociale problemer.

Børn med følelsesmæssige problemer.

Børn med indlæringsvanskeligheder.

Børn med mindre somatiske lidelser.

Personalet består af uddannede lærer og pædagoger, som samarbejder i mindre teams omkring vores elever.
Eleverne er inddelt efter deres faglige og sociale kompetencer, så klasserne bliver så homogene, som det er muligt.

Elevernes muligheder

Vi har et stort udvalg af webportaler, understøttende programmer og alle elever har bærbar computer/IPad.

Fysik afholdes i lokaler, som vi låner.

Idræt afholdes udendørs, på stadion i Holbæk eller i Knabstrup hallen.

Svømning foregår i den lokale svømmehal.

Vi har busser, så vi kan flytte undervisningen væk fra matriklen.

Der arbejdes på skolen med individuelle kompetencemål, så der skræddersyes en frugtbar og udviklende læringsplatform, hvorfra eleven kan videreudvikle sine faglige kompetencer i et tempo og på det niveau, der er passende. Desuden arbejdes der altid på at bibringe den enkelte elev succeser, så de oplever og opnår følelsen af positiv identitet, selverkendelse og selvopfattelse.

Relations- og ressourceorienteret pædagogisk tilgang

Sådan arbejder vi

På skolen arbejder vi helhedsorienteret udefra en relations- og ressourceorienteret pædagogisk tilgang og sammen med Sansemotorisk-, Low Arousal- og mentaliserende tilgange er det det bærende fundament for den behandlingsmæssige tilgang – dette naturligt individuelt tilpasset det enkelte barn.

Der arbejdes i dagligdagen individuelt med det enkelte barns ressourcer og udfordringer, så den enkelte mødes hensigtsmæssigt og tilbydes relevante indsatser og derigennem skabe og sikre et sikkert fundament for trivsel og udvikling for den enkelte.

Vi arbejder med sansemotorisk tilgang og derigennem stimulere samspillet mellem sanser, krop og hjerne, som er udgangspunktet for vores motorik, reaktioner, adfærd og følelser.
Vi arbejder fokuseret med afsæt i Low Arousal.

Den rogivende og ikke- konfronterende tilgang gør, at de svære situationer, konflikter og konfrontationer med for eksempel problemskabende, udadrettet eller selvskadende adfærd, kan forebygges og undgås med tiden.
Vi arbejder med en nysgerrighed og undersøgende tilgang til at gå bag om de svære situationer og konflikter og på den måde sammen med det enkelte individ finde frem til metoder og tiltag, tilpasset den enkelte.

Vores fokus

Vi arbejder med stort fokus på at sikre og prioriterer inddragelse af familie og netværk. 
Vi har desuden fokus på løbende dialog med forældre i hverdagen, så de føler sig inddraget i deres børns hverdag og liv generelt. 

Vi er meget optaget af at skabe gode og trygge relationer til og for såvel familie som for barnet. Der er tilknyttet fast kontaktperson til det enkelte barn.

Der, arbejdes ydermere på, at den unge, når tiden er inde til dette, så vidt det er muligt, overgår til almen ungdomsuddannelse efter afsluttet grundskoleforløb.
Eleverne tilbydes ligeledes brobygningsforløb samt praktikforløb på lige fod med elever i landets andre skoler.
Eleverne tilbydes vejledning fra specialvejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, med hvem vi har et kontinuerligt og frugtbart samarbejde med.
På den måde sikres den unge den bedst mulige vej frem i uddannelseslivet.

Vores samarbejde med kommunen

Vi samarbejder med Holbæk kommunes PPR og dette involverer også læsestavekonsulent og specialvejledning.
Dette sikrer eleverne mulighed for den bedst mulige støtte, guidens og vejledning ift. Indlæring og faglige udvikling.
Vi tilbyder undervisning i fuld fagrække på begge skoleafdelinger og der mulighed for at tage afgangsprøver i alle ønskede fag og dette på lige vilkår med landets øvrige skoler, når tiden er inde til dette.

Der, arbejdes ydermere på, at den unge, når tiden er inde til dette, så vidt det er muligt, overgår til almen ungdomsuddannelse efter afsluttet grundskoleforløb. Eleverne tilbydes ligeledes brobygningsforløb samt praktikforløb på lige fod med elever i landets andre skoler.
Eleverne tilbydes vejledning fra specialvejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, med hvem vi har et kontinuerligt og frugtbart samarbejde med.
På den måde sikres den unge den bedst mulige vej frem i uddannelseslivet.

Afdelingerne

Afdeling Friheden

Dagbehandlingstilbuddet Skovly Skolens Afdeling Friheden ligger i dejlige grønne omgivelser med en park lignende grund. Der er plads til 25 elever fordelt i mindre grupper Eleverne inddeles efter faglige og sociale kompetencer, så klasserne bliver så homogene, som det er muligt.

Skolens fysiske rammer er forholdsvis nyetablerede og består af knap 300 kvm, fordelt på to etager. Der er til skolen fantastiske udearealer; Fodboldbane, basketballbane, multibane, bålhytte, 300 m aktivitetsti, træer at kravle i, masser af plads og skoven som nabo. Vi har musiklokale og har for nylig etableret et 100 kvm stort lege- og klatrestativ.

Undervisningen foregår både inde- og udendørs så alle faciliteter er i spil for på den måde at gøre læringsrummet større og anderledes motiverende og dermed flere muligheder for læringsplatforme der er tilpasset den enkelte elev.

Skovly skolen afdeling Friheden , Friheden 12, 4440 Mørkøv.

Afdeling Ibs Mølle

Dagbehandlingstilbuddet Skovly Skolens afdeling – Afdeling Ibs Mølle ligger i Mørkøv i dejlige grønne omgivelser med 19.500 m2 parklignende omgivelser og marker så langt øjet rækker. Der er ligeledes fodboldbane, bålhytte, shelters, aktivitetsbaner og værksted. Der er på skolen plads til 24 elever fordelt i mindre grupper. Eleverne inddeles efter faglige og sociale kompetencer, så klasserne bliver så homogene, som det er muligt.

Skolens fysiske rammer består af 450 m2 i en nyligt restaureret landejendom indrettet til skole. Undervisningslokalerne er fordelt på to etager i det store hus og der er mange muligheder for indretning og tilrettelæggelse af de mest optimale læringsmiljøer.

Undervisningen foregår både inde- og udendørs så alle faciliteter er i spil for på den måde at gøre læringsrummet større og anderledes motiverende og dermed flere muligheder for læringsplatforme der er tilpasset den enkelte elev.

Skovly Skolen, afdeling Ibs Mølle, Ibs Huse,4440 Mørkøv