Behandling / Pædagogik (ibs)

Behandling / Pædagogik (ibs)

Forløb

På vores skoler arbejder vi ud fra en helhedsorienteret og ressourcefokuseret pædagogisk indsats.
Forud for læring og motivation for at lære skal vi skabe en tryg og overskuelig klasseramme hvor den enkelte elevs behov imødekommes.  Klasserummet skal være både forberedt og justerbart i forhold den enkelte elevs dagsform.

Der arbejdes  med mulighed for at have plads omkring sig og der tilbydes muligheden for at indgå i mindre teams omkring varierende aktiviteter. Gennem det fælles tredje arbejder vi med aktiviteter der kan opbygges gode oplevelser og relationer.
Vores elevgrupper mødes af både uddannede lærere og pædagoger der indgår i et tværfagligt samarbejde den enkelte elev.

Skoleleder

Visitator