Pædagogik og faglig metode (Degnebo)

Pædagogik og faglig metode (Degnebo)

På Degnebo arbejder vi ud fra et helhedsorienteret perspektiv med fokus på udvikling, ressourcer, mesteringsstrategier og relationer. Vores pædagogiske afsæt er relations- og ressourceorienteret kombineret med Sansemotorisk-, Low Arousal- og mentaliserende metodetilgange som det bærende faglige fundament for den behandlingsmæssige tilgang. Der udforskes blandt andet via leg som grundlæggende og centralt ift. det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi arbejder med en sansemotorisk tilgang for at stimulere samspillet mellem sanser, krop og hjerne. På Degnebo arbejdes der ud fra et åbent sind princip, hvor personalet møder barnet nysgerrigt, empatisk og tålmodigt med det fokuseret mål, at skabe en tryg tilknytning både til personalet og de øvrige.

Visitator