Kontakt

Vi består af flere social pædagogiske opholdssteder, skole-og dagbehandlingstilbud og botilbud.

Administration

Visitator

Tilbudschef

Psykolog

Opholdsstedet Skovly​

Pilely & Birkely

Afdelingsleder (Spiren)

Skovly Skolen

Skoleleder

Bryggervænget

Afdelingsleder

Degnebo​

Skoleleder

Vi består af flere social pædagogiske opholdssteder, skole-og dagbehandlingstilbud og botilbud.

Skole- og dagbehandling

Kontaktperson